بنرها - تک کالابان

با توجه به نوسانات قیمت‌ها، قبل از سفارش حتما از کارشناسان ما استعلام بگیرید: ۰۲۱۳۵۰۰۰۴۰۵

takkalaban site logo
PROMO BANER POSITION CONTENT
[promo_banner image=”117″ btn_color=”primary” btn_size=”small” style=”mask” woodmart_color_scheme=”light” btn_text=”Button” title=”POSITION
TOP LEFT” link=”url:%23|||”]Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.[/promo_banner]
[promo_banner image=”117″ btn_color=”primary” btn_size=”small” text_alignment=”center” horizontal_alignment=”center” style=”mask” woodmart_color_scheme=”light” alignment=”center” btn_text=”Button” title=”POSITION
TOP CENTER” link=”url:%23|||”]Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.[/promo_banner]
[promo_banner image=”117″ btn_color=”primary” btn_size=”small” text_alignment=”right” horizontal_alignment=”right” style=”mask” woodmart_color_scheme=”light” alignment=”right” btn_text=”Button” title=”POSITION
TOP RIGHT” link=”url:%23|||”]Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.[/promo_banner]
[promo_banner image=”117″ btn_color=”primary” btn_size=”small” vertical_alignment=”middle” style=”mask” woodmart_color_scheme=”light” btn_text=”Button” title=”POSITION
MIDDLE LEFT” link=”url:%23|||”]Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.[/promo_banner]
[promo_banner image=”117″ btn_color=”primary” btn_size=”small” text_alignment=”center” horizontal_alignment=”center” vertical_alignment=”middle” style=”mask” woodmart_color_scheme=”light” alignment=”center” btn_text=”Button” title=”POSITION
MIDDLE CENTER” link=”url:%23|||”]Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.[/promo_banner]
[promo_banner image=”117″ btn_color=”primary” btn_size=”small” text_alignment=”right” horizontal_alignment=”right” vertical_alignment=”middle” style=”mask” woodmart_color_scheme=”light” alignment=”right” btn_text=”Button” title=”POSITION
MIDDLE RIGHT” link=”url:%23|||”]Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.[/promo_banner]
[promo_banner image=”117″ btn_color=”primary” btn_size=”small” vertical_alignment=”bottom” style=”mask” woodmart_color_scheme=”light” btn_text=”Button” title=”POSITION
BOTTOM LEFT” link=”url:%23|||”]Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.[/promo_banner]
[promo_banner image=”117″ btn_color=”primary” btn_size=”small” text_alignment=”center” horizontal_alignment=”center” vertical_alignment=”bottom” style=”mask” woodmart_color_scheme=”light” alignment=”center” btn_text=”Button” title=”POSITION
BOTTOM CENTER” link=”url:%23|||”]Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.[/promo_banner]
[promo_banner image=”117″ btn_color=”primary” btn_size=”small” text_alignment=”right” horizontal_alignment=”right” vertical_alignment=”bottom” style=”mask” woodmart_color_scheme=”light” alignment=”right” btn_text=”Button” title=”POSITION
BOTTOM RIGHT” link=”url:%23|||”]Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.[/promo_banner]
PROMO BANNER WITH DIFFERENT CONTENT STYLE
[promo_banner image=”117″ btn_color=”white” btn_style=”bordered” btn_size=”small” text_alignment=”center” horizontal_alignment=”center” vertical_alignment=”middle” hover=”none” woodmart_color_scheme=”light” alignment=”center” btn_text=”Button” title=”CONTENT STYLE
DEFAULT” link=”url:%23|||”]Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.[/promo_banner]
[promo_banner image=”117″ btn_color=”white” btn_style=”bordered” btn_size=”small” text_alignment=”center” horizontal_alignment=”center” vertical_alignment=”middle” hover=”none” woodmart_color_scheme=”light” alignment=”center” btn_text=”Button” title=”CONTENT STYLE
DEFAULT” link=”url:%23|||”]Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.[/promo_banner]
[promo_banner image=”117″ btn_color=”white” btn_style=”bordered” btn_size=”small” text_alignment=”center” horizontal_alignment=”center” vertical_alignment=”middle” hover=”none” woodmart_color_scheme=”light” alignment=”center” btn_text=”Button” title=”CONTENT STYLE
DEFAULT” link=”url:%23|||”]Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.[/promo_banner]
[promo_banner image=”117″ btn_color=”white” btn_size=”small” text_alignment=”center” horizontal_alignment=”center” vertical_alignment=”middle” hover=”none” style=”mask” woodmart_color_scheme=”light” alignment=”center” btn_text=”Button” title=”CONTENT STYLE
COLOR MASK” link=”url:%23|||”]Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.[/promo_banner]
[promo_banner image=”117″ btn_color=”white” btn_size=”small” text_alignment=”center” horizontal_alignment=”center” vertical_alignment=”middle” hover=”none” style=”mask” woodmart_color_scheme=”light” alignment=”center” btn_text=”Button” title=”CONTENT STYLE
COLOR MASK” link=”url:%23|||”]Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.[/promo_banner]
[promo_banner image=”117″ btn_color=”white” btn_size=”small” text_alignment=”center” horizontal_alignment=”center” vertical_alignment=”middle” hover=”none” style=”mask” woodmart_color_scheme=”light” alignment=”center” btn_text=”Button” title=”CONTENT STYLE
COLOR MASK” link=”url:%23|||”]Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.[/promo_banner]
[promo_banner image=”117″ btn_style=”round” btn_size=”small” text_alignment=”center” horizontal_alignment=”center” vertical_alignment=”middle” hover=”none” style=”shadow” woodmart_color_scheme=”light” alignment=”center” btn_text=”Button” title=”CONTENT STYLE
WITH SHADOW” link=”url:%23|||”]Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.[/promo_banner]
[promo_banner image=”117″ btn_style=”round” btn_size=”small” text_alignment=”center” horizontal_alignment=”center” vertical_alignment=”middle” hover=”none” style=”shadow” woodmart_color_scheme=”light” alignment=”center” btn_text=”Button” title=”CONTENT STYLE
WITH SHADOW” link=”url:%23|||”]Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.[/promo_banner]
[promo_banner image=”117″ btn_style=”round” btn_size=”small” text_alignment=”center” horizontal_alignment=”center” vertical_alignment=”middle” hover=”none” style=”shadow” woodmart_color_scheme=”light” alignment=”center” btn_text=”Button” title=”CONTENT STYLE
WITH SHADOW” link=”url:%23|||”]Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.[/promo_banner]
[promo_banner image=”117″ btn_color=”primary” btn_style=”3d” btn_size=”small” text_alignment=”center” horizontal_alignment=”center” vertical_alignment=”middle” hover=”none” style=”border” woodmart_color_scheme=”light” alignment=”center” btn_text=”Button” title=”CONTENT STYLE
BORDER” link=”url:%23|||”]Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.[/promo_banner]
[promo_banner image=”117″ btn_color=”primary” btn_style=”3d” btn_size=”small” text_alignment=”center” horizontal_alignment=”center” vertical_alignment=”middle” hover=”none” style=”border” woodmart_color_scheme=”light” alignment=”center” btn_text=”Button” title=”CONTENT STYLE
BORDER” link=”url:%23|||”]Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.[/promo_banner]
[promo_banner image=”117″ btn_color=”primary” btn_style=”3d” btn_size=”small” text_alignment=”center” horizontal_alignment=”center” vertical_alignment=”middle” hover=”none” style=”border” woodmart_color_scheme=”light” alignment=”center” btn_text=”Button” title=”CONTENT STYLE
BORDER” link=”url:%23|||”]Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.[/promo_banner]
[promo_banner image=”117″ btn_color=”white” btn_style=”link” btn_size=”small” text_alignment=”center” horizontal_alignment=”center” vertical_alignment=”middle” hover=”none” style=”background” woodmart_color_scheme=”light” alignment=”center” btn_text=”Button” title=”CONTENT STYLE
WITH BACKGROUND” link=”url:%23|||”]Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.[/promo_banner]
[promo_banner image=”117″ btn_color=”white” btn_style=”link” btn_size=”small” text_alignment=”center” horizontal_alignment=”center” vertical_alignment=”middle” hover=”none” style=”background” woodmart_color_scheme=”light” alignment=”center” btn_text=”Button” title=”CONTENT STYLE
WITH BACKGROUND” link=”url:%23|||”]Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.[/promo_banner]
[promo_banner image=”117″ btn_color=”white” btn_style=”link” btn_size=”small” text_alignment=”center” horizontal_alignment=”center” vertical_alignment=”middle” hover=”none” style=”background” woodmart_color_scheme=”light” alignment=”center” btn_text=”Button” title=”CONTENT STYLE
WITH BACKGROUND” link=”url:%23|||”]Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.[/promo_banner]
[promo_banner image=”117″ btn_color=”white” btn_style=”bordered” btn_size=”small” subtitle_color=”primary” subtitle_style=”background” text_alignment=”center” horizontal_alignment=”center” vertical_alignment=”middle” style=”mask” woodmart_color_scheme=”light” alignment=”center” title=”BANNER WITH SUBTITLE” link=”url:%23|||” subtitle=”SUBTITLE” btn_text=”Button”]Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.[/promo_banner]
[promo_banner image=”117″ btn_color=”white” btn_style=”bordered” btn_size=”small” subtitle_color=”primary” subtitle_style=”background” text_alignment=”center” horizontal_alignment=”center” vertical_alignment=”middle” style=”mask” woodmart_color_scheme=”light” alignment=”center” title=”BANNER WITH SUBTITLE” link=”url:%23|||” subtitle=”SUBTITLE” btn_text=”Button”]Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.[/promo_banner]
[promo_banner image=”117″ btn_color=”white” btn_style=”bordered” btn_size=”small” subtitle_color=”primary” subtitle_style=”background” text_alignment=”center” horizontal_alignment=”center” vertical_alignment=”middle” style=”mask” woodmart_color_scheme=”light” alignment=”center” title=”BANNER WITH SUBTITLE” link=”url:%23|||” subtitle=”SUBTITLE” btn_text=”Button”]Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.[/promo_banner]
PROMO BANNER WITH DIFFERENT HOVER STYLE
[promo_banner image=”117″ btn_color=”white” btn_style=”bordered” btn_size=”small” text_alignment=”center” horizontal_alignment=”center” vertical_alignment=”middle” style=”mask” woodmart_color_scheme=”light” alignment=”center” btn_text=”Button” title=”HOVER STYLE
ZOOM IMAGE” link=”url:%23|||”]Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.[/promo_banner]
[promo_banner image=”117″ btn_color=”white” btn_style=”bordered” btn_size=”small” text_alignment=”center” horizontal_alignment=”center” vertical_alignment=”middle” style=”mask” woodmart_color_scheme=”light” alignment=”center” btn_text=”Button” title=”HOVER STYLE
ZOOM IMAGE” link=”url:%23|||”]Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.[/promo_banner]
[promo_banner image=”117″ btn_color=”white” btn_style=”bordered” btn_size=”small” text_alignment=”center” horizontal_alignment=”center” vertical_alignment=”middle” style=”mask” woodmart_color_scheme=”light” alignment=”center” btn_text=”Button” title=”HOVER STYLE
ZOOM IMAGE” link=”url:%23|||”]Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.[/promo_banner]
[promo_banner image=”117″ btn_color=”primary” btn_style=”bordered” btn_size=”small” text_alignment=”center” horizontal_alignment=”center” vertical_alignment=”middle” hover=”zoom-reverse” style=”mask” woodmart_color_scheme=”light” alignment=”center” btn_text=”Button” title=”HOVER STYLE
ZOOM REVERSE” link=”url:%23|||”]Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.[/promo_banner]
[promo_banner image=”117″ btn_color=”primary” btn_style=”bordered” btn_size=”small” text_alignment=”center” horizontal_alignment=”center” vertical_alignment=”middle” hover=”zoom-reverse” style=”mask” woodmart_color_scheme=”light” alignment=”center” btn_text=”Button” title=”HOVER STYLE
ZOOM REVERSE” link=”url:%23|||”]Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.[/promo_banner]
[promo_banner image=”117″ btn_color=”primary” btn_style=”bordered” btn_size=”small” text_alignment=”center” horizontal_alignment=”center” vertical_alignment=”middle” hover=”zoom-reverse” style=”mask” woodmart_color_scheme=”light” alignment=”center” btn_text=”Button” title=”HOVER STYLE
ZOOM REVERSE” link=”url:%23|||”]Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.[/promo_banner]
[promo_banner image=”117″ btn_color=”white” btn_style=”round” btn_size=”small” text_alignment=”center” horizontal_alignment=”center” vertical_alignment=”middle” hover=”parallax” style=”mask” woodmart_color_scheme=”light” alignment=”center” btn_text=”Button” title=”HOVER STYLE
PARALLAX” link=”url:%23|||”]Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.[/promo_banner]
[promo_banner image=”117″ btn_color=”white” btn_style=”round” btn_size=”small” text_alignment=”center” horizontal_alignment=”center” vertical_alignment=”middle” hover=”parallax” style=”mask” woodmart_color_scheme=”light” alignment=”center” btn_text=”Button” title=”HOVER STYLE
PARALLAX” link=”url:%23|||”]Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.[/promo_banner]
[promo_banner image=”117″ btn_color=”white” btn_style=”round” btn_size=”small” text_alignment=”center” horizontal_alignment=”center” vertical_alignment=”middle” hover=”parallax” style=”mask” woodmart_color_scheme=”light” alignment=”center” btn_text=”Button” title=”HOVER STYLE
PARALLAX” link=”url:%23|||”]Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.[/promo_banner]
[promo_banner image=”117″ btn_color=”white” btn_style=”bordered” btn_size=”small” text_alignment=”center” horizontal_alignment=”center” vertical_alignment=”middle” hover=”border” style=”mask” woodmart_color_scheme=”light” alignment=”center” title=”HOVER STYLE
BORDERED” link=”url:%23|||”]Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.[/promo_banner]
[promo_banner image=”117″ btn_color=”white” btn_style=”bordered” btn_size=”small” text_alignment=”center” horizontal_alignment=”center” vertical_alignment=”middle” hover=”border” style=”mask” woodmart_color_scheme=”light” alignment=”center” title=”HOVER STYLE
BORDERED” link=”url:%23|||”]Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.[/promo_banner]
[promo_banner image=”117″ btn_color=”white” btn_style=”bordered” btn_size=”small” text_alignment=”center” horizontal_alignment=”center” vertical_alignment=”middle” hover=”border” style=”mask” woodmart_color_scheme=”light” alignment=”center” title=”HOVER STYLE
BORDERED” link=”url:%23|||”]Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.[/promo_banner]
[promo_banner image=”117″ btn_color=”white” btn_style=”bordered” btn_size=”small” text_alignment=”center” horizontal_alignment=”center” vertical_alignment=”middle” hover=”background” style=”mask” woodmart_color_scheme=”light” alignment=”center” title=”HOVER STYLE
BACKGROUND” link=”url:%23|||”]Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.[/promo_banner]
[promo_banner image=”117″ btn_color=”white” btn_style=”bordered” btn_size=”small” text_alignment=”center” horizontal_alignment=”center” vertical_alignment=”middle” hover=”background” style=”mask” woodmart_color_scheme=”light” alignment=”center” title=”HOVER STYLE
BACKGROUND” link=”url:%23|||”]Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.[/promo_banner]
[promo_banner image=”117″ btn_color=”white” btn_style=”bordered” btn_size=”small” text_alignment=”center” horizontal_alignment=”center” vertical_alignment=”middle” hover=”background” style=”mask” woodmart_color_scheme=”light” alignment=”center” title=”HOVER STYLE
BACKGROUND” link=”url:%23|||”]Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.[/promo_banner]
PROMO BANNER CAROUSEL
[banners_carousel slides_per_view=”1″ slider_spacing=”0″ hide_pagination_control=”yes”][promo_banner image=”576″ btn_position=”static” btn_color=”primary” btn_style=”3d” title_size=”extra-large” vertical_alignment=”middle” hover=”none” woodmart_color_scheme=”dark” increase_spaces=”yes” title=”CHECK OUT OUR
SUMMER COLLECTION” subtitle=”CUSTOM SUBTITLE TEXT” img_size=”full” btn_text=”Shop now” link=”url:%23|||”]

[/promo_banner][promo_banner image=”576″ btn_position=”static” btn_color=”primary” btn_style=”3d” title_size=”extra-large” vertical_alignment=”middle” hover=”none” woodmart_color_scheme=”dark” increase_spaces=”yes” title=”CHECK OUT OUR
SUMMER COLLECTION” subtitle=”CUSTOM SUBTITLE TEXT” img_size=”full” btn_text=”Shop now” link=”url:%23|||”]

[/promo_banner][/banners_carousel]

[banners_carousel slides_per_view=”3″ hide_pagination_control=”yes”][promo_banner image=”117″ btn_color=”white” btn_style=”bordered” btn_size=”small” vertical_alignment=”bottom” hover=”zoom-reverse” style=”mask” woodmart_color_scheme=”light” title=”HOVER STYLE
BACKGROUND” link=”url:%23|||” btn_text=”Button”]Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.[/promo_banner][promo_banner image=”117″ btn_color=”white” btn_style=”bordered” btn_size=”small” text_alignment=”center” horizontal_alignment=”center” vertical_alignment=”middle” hover=”zoom-reverse” style=”mask” woodmart_color_scheme=”light” alignment=”center” title=”HOVER STYLE
BACKGROUND” link=”url:%23|||” btn_text=”button”]Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.[/promo_banner][promo_banner image=”117″ btn_color=”white” btn_style=”bordered” btn_size=”small” text_alignment=”right” horizontal_alignment=”right” vertical_alignment=”bottom” hover=”zoom-reverse” style=”mask” woodmart_color_scheme=”light” alignment=”right” title=”HOVER STYLE
BACKGROUND” link=”url:%23|||” btn_text=”button”]Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.[/promo_banner][promo_banner image=”117″ btn_color=”white” btn_style=”bordered” btn_size=”small” text_alignment=”center” horizontal_alignment=”center” vertical_alignment=”middle” hover=”zoom-reverse” style=”mask” woodmart_color_scheme=”light” alignment=”center” title=”HOVER STYLE
BACKGROUND” link=”url:%23|||” btn_text=”button”]Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.[/promo_banner][promo_banner image=”117″ btn_color=”white” btn_style=”bordered” btn_size=”small” text_alignment=”center” horizontal_alignment=”center” vertical_alignment=”bottom” hover=”zoom-reverse” style=”mask” woodmart_color_scheme=”light” alignment=”center” title=”HOVER STYLE
BACKGROUND” link=”url:%23|||” btn_text=”button”]Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.[/promo_banner][promo_banner image=”117″ btn_color=”white” btn_style=”bordered” btn_size=”small” text_alignment=”center” horizontal_alignment=”center” vertical_alignment=”middle” hover=”zoom-reverse” style=”mask” woodmart_color_scheme=”light” alignment=”center” title=”HOVER STYLE
BACKGROUND” link=”url:%23|||” btn_text=”button”]Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.[/promo_banner][/banners_carousel]
[banners_carousel slides_per_view=”3″ slider_spacing=”0″ hide_pagination_control=”yes”][promo_banner image=”117″ btn_color=”white” btn_style=”bordered” btn_size=”small” vertical_alignment=”bottom” hover=”zoom-reverse” style=”mask” woodmart_color_scheme=”light” title=”HOVER STYLE
BACKGROUND” link=”url:%23|||” btn_text=”Button”]Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.[/promo_banner][promo_banner image=”117″ btn_color=”white” btn_style=”bordered” btn_size=”small” text_alignment=”center” horizontal_alignment=”center” vertical_alignment=”middle” hover=”zoom-reverse” style=”mask” woodmart_color_scheme=”light” alignment=”center” title=”HOVER STYLE
BACKGROUND” link=”url:%23|||” btn_text=”button”]Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.[/promo_banner][promo_banner image=”117″ btn_color=”white” btn_style=”bordered” btn_size=”small” text_alignment=”right” horizontal_alignment=”right” vertical_alignment=”bottom” hover=”zoom-reverse” style=”mask” woodmart_color_scheme=”light” alignment=”right” title=”HOVER STYLE
BACKGROUND” link=”url:%23|||” btn_text=”button”]Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.[/promo_banner][promo_banner image=”117″ btn_color=”white” btn_style=”bordered” btn_size=”small” text_alignment=”center” horizontal_alignment=”center” vertical_alignment=”middle” hover=”zoom-reverse” style=”mask” woodmart_color_scheme=”light” alignment=”center” title=”HOVER STYLE
BACKGROUND” link=”url:%23|||” btn_text=”button”]Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.[/promo_banner][promo_banner image=”117″ btn_color=”white” btn_style=”bordered” btn_size=”small” text_alignment=”center” horizontal_alignment=”center” vertical_alignment=”bottom” hover=”zoom-reverse” style=”mask” woodmart_color_scheme=”light” alignment=”center” title=”HOVER STYLE
BACKGROUND” link=”url:%23|||” btn_text=”button”]Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.[/promo_banner][promo_banner image=”117″ btn_color=”white” btn_style=”bordered” btn_size=”small” text_alignment=”center” horizontal_alignment=”center” vertical_alignment=”middle” hover=”zoom-reverse” style=”mask” woodmart_color_scheme=”light” alignment=”center” title=”HOVER STYLE
BACKGROUND” link=”url:%23|||” btn_text=”button”]Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.[/promo_banner][/banners_carousel]
[promo_banner image=”732″ btn_color=”black” title_size=”extra-large” text_alignment=”right” horizontal_alignment=”right” vertical_alignment=”bottom” hover=”parallax” woodmart_color_scheme=”dark” increase_spaces=”yes” alignment=”right” btn_text=”View more” title=”HOVER STYLE
PARALLAX” link=”url:%23|||” img_size=”full” subtitle=”SUB TITLE TEXT”]

[/promo_banner]

[promo_banner image=”732″ btn_color=”black” title_size=”extra-large” text_alignment=”right” horizontal_alignment=”right” vertical_alignment=”bottom” hover=”parallax” woodmart_color_scheme=”dark” increase_spaces=”yes” alignment=”right” btn_text=”View more” title=”HOVER STYLE
PARALLAX” link=”url:%23|||” img_size=”full” subtitle=”SUB TITLE TEXT”]

[/promo_banner]